Skatteverket kan snabbare ändra fel i folkbokföringen

– Den här lagändringen är efterlängtad. Det har varit frustrerande för Skatteverket, men framför allt för de personer som råkar ut för att främmande personer skriver sig hos dem, att myndigheten i vissa fall inte skyndsamt har kunnat åtgärda det, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

De flesta anmälningar från privatpersoner om fel i folkbokföringen beror på misstag, till exempel att någon skrivit fel lägenhetsnummer. Sådana fel rättas oftast snabbt med en påminnelse till de berörda. Men det förekommer att främmande personer medvetet folkbokför sig hos andra. Dessa har ofta tagit lång tid att åtgärda, eftersom Skatteverket tvingats göra omfattande utredningar.

Nu kommer de att, efter en kortare utredning, bli skrivna på en kommun, men utan adress, medan den fortsatta utredningen om var personen ska vara folkbokförd pågår. Den som efter utredning inte anses bosatt på någon fastighet eller i någon kommun och heller inte ska anses utflyttad från Sverige kommer att avregistreras från folkbokföringen och registreras som försvunnen. Den som är registrerad som försvunnen får inte del av de förmåner folkbokföring ger rätt till.

För att Skatteverket tillfälligt ska kunna folkbokföra en person utan adress på kommunen krävs att personen sannolikt är felaktigt folkbokförd och att det leder till besvär för den som är folkbokförd, äger eller hyr fastigheten. Det behöver inte vara fråga om några allvarliga fall av besvär, till exempel att någon försökt komma in i bostaden med låssmed, utan det kan räcka med att det rör sig om att någon annans post kommer till den egna adressen eller liknande. Skatteverket behöver fortfarande göra en kortare utredning för att exempelvis se till att personer som är osams inte felaktigt anmält varandra.

Flera nya lagar på folkbokföringsområdet börjar gälla den 1 september. Exempelvis får Skatteverket även utökade befogenheter att göra kontrollbesök.

Fakta

  • Den som upptäcker att en person felaktigt är folkbokförd på den egna bostaden eller en bostad hen äger eller hyr kan anmäla det genom att logga in på Mina Sidor på skatteverket.se. Det går också att anmäla via telefon. Personen bör returnera eventuell post till avsändaren.
  • Den som skrivit sig på fel adress och efter meddelande från annan blir tillfälligt folkbokförd på kommunen ska göra en flyttanmälan till rätt adress så snart som möjligt.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply