Skatteverket inleder samarbete med Göteborg och Södertälje i uppdrag mot grov organiserad brottslighet

– Inom folkbokföringskontrollen kommer vi att kraftsamla oss för att bättre bidra i arbetet mot grov organiserad brottslighet. Vi har under några år lett en insats inom myndighetssamarbetet, som kommer att fortsätta parallellt. Erfarenheterna från det kommer tas till vara, men regeringsuppdraget ger arbetet en helt ny tyngd, säger Anders Klaar, samordnare för regeringsuppdraget.

Uppdraget är ett pilotprojekt som handlar om att kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplad till organiserad brottslighet, samt personer och företag som möjliggör detta. Kontrollen av dessa adresser ska stärkas för att minska systematiska fel i folkbokföringen och förhindra den välfärdsbrottslighet som dessa kan möjliggöra. I uppdraget ingår också att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar myndighetssamverkan för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.

Skatteverket har också fått i uppdrag att identifiera ytterligare samarbetspartners, såväl myndigheter som kommuner, utöver de tolv nätverksmyndigheterna i samverkan mot grov och organiserad brottslighet. Skatteverket har beslutat att inleda samverkan inom ramen för uppdraget med Södertälje kommun och Göteborgs stad.

– Det är två kommuner som tidigt visat särskilt intresse för att vara med och utveckla samarbetsformerna för att förbättra kontrollen. Vi hoppas förstås att nya samarbetsformer som utvecklas ska kunna tillämpas i fler kommuner framöver, säger Peter Sävje, avdelningschef för folkbokföringen på Skatteverket.

Det särskilda myndighetsuppdraget ska återrapporteras till regeringen om drygt ett år, den 1 oktober 2021.

Inom Skatteverket är folkbokföringskontrollen högt prioriterad. Sedan den 1 juli 2018 är det olagligt att vara felaktigt folkbokförd. Avsiktligt felaktig folkbokföring är ett brott som kan ge böter eller fängelse, om det är grovt upp till två års fängelse.

De tolv myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startade 2009.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply