Skattereduktion för inventarieköp under 2021 – Srf konsulterna

Publicerat 2 februari, 2023

Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur utgifter under tidigare år som är hänförliga till inventarieanskaffningen ska hanteras.

Läs mer