Skattekontroll som underkänt reseavdrag påverkar även deklarationen året efter

– Vi har undersökt en del av kontrollens effekt, närmare bestämt vad som händer efter ett beslut om sänkt reseavdrag. Analysen visar att ett ändringsbeslut under granskningsåret har lett till mellan 44 och 68 procents lägre redovisat reseavdrag året efter, berättar Nikolay Angelov, analytiker vid Skatteverkets analysenhet.

Studien omfattar drygt 9000 deklarationskontroller 2017 och 2018 som följts upp och utvärderats året efter.

En slutsats av studien är att Skatteverkets förmåga att hitta och rätta fel är avgörande för kontrollens effekt året efter. En kontroll som inte leder till något beslut om sänkt avdrag ger endast begränsad effekt på regelefterlevnaden framöver.

Reseavdraget är det avdrag som lett till flest fel i privatpersoners deklarationer. Riksdagen har beslutat att det nuvarande reseavdraget ska ersättas av en avståndsbaserad skattereduktion från 2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply