Skatt på växthus i näringsverksamhet – Srf konsulterna

Publicerat 25 februari, 2022

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande angående bedömning av hur utgifter för uppförande av ett friliggande växthus för odlingsändamål ska hanteras skattemässigt i näringsverksamhet.

 

Läs mer