Skatt på plastbärkassar från 1 maj

Det finns två olika skattesatser. Skattesatsen för en plastbärkasse är 3 kronor styck. För påsar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 7 liter är skatten 30 öre styck. Det är upp till varje enskild handlare att bestämma priset på de plastbärkassar som konsumenter kan köpa i butik

Sedan den 1 mars i år kan den som vill ansöka hos Skatteverket om att bli godkänd som lagerhållare. Huvudregeln är att skyldighet att betala skatt uppkommer när plastbärkassar säljs vidare.

Den nya skatten är en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. Enligt förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna minska förbrukningen till maximalt 40 bärkassar per person och år till år 2025. Beslutet om skatt på plastbärkassar fattades av riksdagen den 29 januari 2020.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply