SCB ser en stabilisering på arbetsmarknaden – Srf konsulterna

Publicerat 15 september, 2020

Sysselsättningen och arbetslösheten har stabiliserats då fortsatta försämringar inte har noterats sedan juni. Arbetslöshetstalet uppgick i augusti 2020 till 9,3 procent.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply