SCB om inkomstutveckling

SCB presenterar statistik om hushållens ekonomiska standard som ökade med 0,7% under 2019. Den är lägre i jämförelse med tidigare år 2016–2019  då den var drygt 3%. 2012–2015 låg ökningen på drygt 11%.

Läs mer

Inlägget SCB om inkomstutveckling dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply