Sanktionsavgifter GDPR – Srf konsulterna

Publicerat 17 maj, 2022

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit nya riktlinjer om en stegvis beräkning av sanktionsavgifter vid överträdelse av dataskyddsförordningen.

Läs mer