Sanktioner mot Ryssland

Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att ansvara för flera av de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU fattade beslut om den 8 april.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply