Sänkt omsättningsgräns

Riksdagen beslutade om att höja omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt (moms). Omsättningsgränsen höjs från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor per år.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply