Sänkt BNP-tillväxt

Konjunkturinstitutet (KI) sänker sin prognos för svensk BNP-tillväxt i år och nästa år eftersom den skyhöga inflationen för svensk ekonomi in i en lågkonjunktur.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply