Sänkning av drivmedelsskatt

Förslag från finansdepartementet kan medföra tillfälligt sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion samt på bensin och diesel motsvarande 1kr/liter vid pump från och med 1 januari 2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply