Samverkan nyckeln till framgång mot organiserad brottslighet

De tolv myndigheter som samverkar mot den grova och organiserade brottsligheten har nu lämnat en rapport med de konkreta resultaten för 2021 till justitiedepartementet. Varje myndighet bidrar med kontroller och insatser utifrån vad de ansvarar för och vilka mandat de har.

För Skatteverkets del handlar det om beskattning och folkbokföring. Under 2021 bidrog Skatteverket med höjda skatter på 99 miljoner kronor, inklusive skattetillägg. Dessutom gjordes betalningssäkringar på 61 miljoner kronor.

Inom folkbokföringen pågår ett pilotprojekt för att kartlägga om, och hur, felaktig folkbokföring används som ett verktyg för att begå brott. Resultatet för 2021 blev 783 beslut om ändrad folkbokföring.

De samverkande myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram i utsatta områden.

Kortfattat begår de yrkeskriminella sina brott där möjligheten att tjäna pengar är störst och risken att åka fast är minst. När myndigheter arbetar var för sig styr de kriminella om sin brottslighet till andra områden, där det finns luckor att utnyttja.

– Därför är det så viktigt att vi samverkar och gemensamt täpper till alla hål samtidigt, säger Anna-Karin Storsten, områdeschef och Skatteverkets representant i Operativa rådet. Målet är att det ska vara svårt att begå brott samtidigt som risken att åka fast är stor. Tillsammans får vi de muskler som behövs för att vinna kampen mot den organiserade brottsligheten.

Ett av verktygen som myndigheterna har tillgång till inom samverkan mot organiserad brottslighet är att få dela information som annars är belagd med sekretess.

– Vi vill att samma lättnad i sekretess ska gälla även vid våra andra kontroller, säger Anna-Karin Storsten. Det skulle betyda väldigt mycket för att minska fusk och brott i samhället.

Myndigheternas samverkan mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009. Samverkan leds av Polisen. Övriga myndigheter som deltar är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Fakta myndighetssamverkan i siffror – ett urval

Polismyndigheten och Tullverket

Beslag

 • 367 kg cannabis
 • 127 kg amfetamin
 • 78 liter amfetaminolja
 • 27 kg kokain
 • 115 000 narkotika- eller dopningsklassade tabletter
 • 3 automatvapen
 • 16 gevär
 • 23 pistoler och revolvrar
 • 5 handgranater

Kronofogden

 • 80 miljoner kronor i säkrade tillgångar (säkrade tillgångar + utmätta tillgångar)

Skatteverket

 • 783 beslut om ändrad folkbokföring.
 • 99 miljoner kronor i höjning av skatt.
 • 61 miljoner kronor i betalningssäkring.

Försäkringskassan

 • 62 miljoner kronor avseende återkrav av assistansersättning, sjukpenning mm.
 • 49 miljoner kronor i förhindrade felaktiga utbetalningar.

Här finns rapporten hos Polisen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply