Samlad information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

Den 3 – 6 april, 2020 anordnas Hack the Crisis Sweden, ett digitalt hackathon som genomförs online. Tillsammans vill man försöka hitta digitala lösningar och koncept som kan bidra till att hjälpa till i coronakrisen.

Regeringen har gett DIGG uppdraget som projektledare i Hack For Sweden. Initialt fokus kommer att ligga på de samhällsutmaningar vi står inför med rådande kris.

Hack the Crisis genomförs just nu i flera länder där hela ekosystemet för innovation går samman för att hitta lösningar på coronapandemin som drabbat världen. Initiativen skapar stort engagemang där människor går samman och bidrar med olika kompetenser i de landspecifika hackaton som arrangeras.

Läs mer och anmäl dig på hackthecrisis.se

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply