Samlad information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

Från den 17 december får du som är arbetsgivare inte hindra personer från att slå larm om allvarliga missförhållanden inom din verksamhet. Det beror på en ny lag som är tänkt att stärka skyddet för visselblåsare. Du som arbetsgivare får inte heller använda repressalier mot personen som larmar.

Den nya lagen är mer omfattande. Den stora skillnaden är personkretsen som lagen gäller. Lagen gäller alla företag, men personerna som skyddas, det vill säga de som ska kunna larma om oegentligheter är inte bara arbetstagare, utan även inhyrda konsulter, praktikanter, volontärer med flera. Även de som bistår visselblåsaren, exempelvis en kollega som hjälper någon att slå larm skyddas av lagen. 

Om du har ett företag med fler än 50 anställda måste det finnas rapporteringskanaler om hur man ska kunna slå larm.

Enligt lagen ska det gå att  larma om missförhållanden av allmänintresse både på arbetsplatsen och till en myndighet. Arbetsmiljöverket blir tillsynsmyndighet och ska se till att arbetsgivare lever upp till kraven om visselblåsarfunktioner. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply