Samlad information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information och stöd till dig som vill veta hur du kan stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott. Det kan till exempel handla om cyberattacker, längre elavbrott och personalbortfall vid pandemier.

Målet med informationen är att ge grundläggande kunskaper om beredskap och om regler och lagar, men också om stöd, kurser och utbildningar.

Informationen har tagits fram tillsammans med företag och är uppdelad i fyra områden:

  • Samhällets beredskap och företagens roll: Information om de mål som regeringen har för civilt försvar, om lagar och regler, vad företagen har eller kan få för roll och vad som krävs för att uppnå målen.
  • Vad som kan hända: Exempel på konsekvenser av olika hot eller risker samt ett urval av scenarier att diskutera och öva.
  • Vad företag kan göra: Konkreta stöd och verktyg som till exempel stöd i att planera för att en verksamhet ska fungera oavsett vilken störning den utsätts för, att stärka informations- och cybersäkerheten samt att planera för bortfall av personal.
  • Lär dig mer om beredskap: Om specifika kurser, filmer och litteratur för introduktion eller fördjupning.

Mer om hur du kan stärka beredskapen i ditt företag hos MSB

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply