Samlad information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

Verksamt.se använder Google Analytics för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för våra användare. 2020 kom den så kallade Schrems II-domen, som ogiltigförklarade ett avtal mellan EU och USA som tidigare möjliggjort för oss att använda Google Analytics. Verksamt.se beslutade att avsluta Google Analytics då vi ansåg att vår användning av verktyget stred mot domen.

Verksamt.se använder dock fortsatt Google Analytics tills en ny statistiktjänst finns på plats, och vi jobbar just nu med att införa den nya tjänsten.

De personuppgifter som samlas in i Google Analytics är våra användares IP-adresser, och dessa anonymiseras i tjänsten. Men eftersom anonymiseringen sker i Google Analytics betraktas det som att personuppgiftshanteringen sker av ett företag med säte i USA, vilket kan strida mot Schrems II-domen.

På grund av detta har Bolagsverket, som ansvarar för driften av verksamt.se, valt att anmäla vår personuppgiftsbehandling i Google Analytics till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), eftersom det enligt vår tolkning inte följer EU-domstolens ställningstagande i domen. Detta ger IMY, som är tillsynsmyndighet för dataskydd, möjlighet att informera oss om vi på verksamt.se behöver agera annorlunda i frågan.

Anmälningen till IMY påverkar inte dig som företagare och kommer heller inte att påverka din använding av verksamt.se:s information och tjänster.

Du hittar mer information om Schrems ll-domen på imy.se

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply