Samlad information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som företagare

Skattereduktionen gäller under vissa förutsättningar för kostnader för arbete och material vid installation av solceller, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt för elfordon.

Mer information om nya regler för grön teknik hos Skatteverket

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply