Samlad information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för dig som företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa.

Ett 60-tal svenska myndigheters webbplatser är nu anslutna till portalen och har nationell information på engelska om vad som gäller i Sverige. Tanken med Single Digital Gateway, SDG, är att du som privatperson eller företag enbart ska behöva lämna dina uppgifter till det offentliga en gång, på ett ställe och att detta ska göras digitalt.

– Syftet är att underlätta för företagare att hitta information och uträtta ärenden över gränserna inom EU. På verksamt.se:s engelska sidor finns samlad information om nationella lagar och regler som du behöver ta hänsyn till för att starta och driva företag över hela Europa. Du hittar även kontaktvägar för hjälp och support, säger Lotta Ruokonen, projektledare på Tillväxtverket.

Till informationen om Single Digital Gateway

Genomförandet sker i etapper

Den första etappen består av etableringen av portalen Your Europe som innehåller information från statliga myndigheter. Nästa etapp sker i december 2022 då alla kommuner och regioner ska bidra med information till portalen. Sista etappen sker i december 2023. Då digitala tjänster ska finnas på plats som gör det möjligt att utföra digitala ärenden över gränserna. 

DIGG nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är utsedd till nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige. Under året har DIGG samverkat med ett 60-tal myndigheter och ett flertal aktörer för att förbereda genomförandet.

Länkar

Till youreurope.eu
Information om SDG hos DIGG
Till EU-förordningen Single Digital Gateway hos DIGG

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply