Samlad information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras.

Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrift och allmänna råd till dig som driver serveringsverksamhet (HSLF-FS 2020:9) slutar gälla i och med den nya lagen. En ny föreskrift om vilka smittskyddsåtgärder du behöver göra håller på att tas fram. 

Den nya lagen innebär också att din kommun nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.  

Läs mer om den nya lagen hos Folkhälsomyndigheten
 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply