Samlad information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

Du kan ändra den debiterade preliminärskatten om ditt företag drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset.

Enklast ändrar du via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Den debiterade preliminärskatten ska motsvara den beräknade slutliga skatten så nära som möjligt.

Det går att lämna in en preliminär inkomstdeklaration fram till sex månader efter beskattningsårets slut. Det betyder att du som betalat in för mycket preliminärskatt för 2019 fortfarande kan lämna en preliminär inkomstdeklaration innan du har deklarerat och fått ditt slutskattebesked. Då kan Skatteverket fatta ett beslut så att det som har betalats in för mycket återbetalas till skattekontot.

Handläggningstiden förlängs om du fyller i övriga upplysningar. 

E-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply