Riksbanken köper företagsobligationer

Riksbankens beslut innebär att köpen av företagsobligationer börjar från den 14 september. Detta för kunna agera om kreditförsörjningen till företag försämras ytterligare till följd av coronapandemin.

Läs mer

Inlägget Riksbanken köper företagsobligationer dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply