Revision enligt Esef-förordningen – Srf konsulterna

Publicerat 14 oktober, 2020

Esef-förordningen kompletteras med lagändringar i fråga om revision. Esef-förordningen ställer krav på års- och koncern­redo­visningar i enhetligt elektro­niskt format för vissa noterade företag.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply