Retroaktiv sänkt dieselskatt

Regeringen presenterar förslag på nedsättning av koldioxidskatt för diesel som används i arbetsmaskiner Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli men ska gälla från och med den 1 januari 2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply