Rekordhög skuldsättning

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply