Rekord index

SCB rapporterar om rekordhög årstakt för producentprisindex i juli 2021 med prisuppgångar inom ett flertal produktgrupper, däribland metaller, metallvaror och elektricitet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply