Register över verkliga huvudmän

Bolagsverkets tjänst för åtkomst till register över verklig huvudman som idag är helt öppen för åtkomst är inte förenlig med EU-stadgan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply