Reduktionspliktens effekt

Riksrevisionen (RR) granskar nu reduktionspliktens kostnader jämfört med andra sätt att minska utsläpp av växthusgas för att uppfylla Sveriges klimatmål.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply