Redovisningsbyråer får enklare att lämna deklaration

Redovisningsbyråer kan ansöka om byråanstånd för att få mer tid på sig att lämna deklarationer för fysiska personer och dödsbon. Nu förenklas reglerna för byråanståndet så att alla deklarationer kan lämnas in senast den 15 juni 2021, oavsett om inlämningen görs på papper eller digitalt. Tjänsten för att ansöka om byråanstånd är öppen 15 februari–3 maj 2021.

I mars 2021 skickar Skatteverket deklarationen som pdf till de som har digital brevlåda. Pdf-deklarationen kommer även att finnas på Mina sidor på skatteverket.se. Redovisningsbyråer som vill ta del av uppgifterna behöver kontakta sina kunder och be dem vidarebefordra deklarationen. Den som är deklarationsombud kan själv logga in på Mina sidor för att ta del av uppgifterna.

Viktiga datum Inkomstdeklaration 1 – 2021

Möjlighet att söka byråanstånd

15 februari–3 maj

Tjänsten filöverföring öppnar

16 mars

Signeringstjänsten på Mina sidor öppnar

16 mars

Sista dag att deklarera utan anstånd

3 maj

Sista dag att deklarera med byråanstånd

15 juni

Mer information

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply