Rätten till säkerhetskopia – Srf konsulterna

Publicerat 7 april, 2022

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut angående rätten att ta del av en säkerhetskopia som allmän handling. Målet återförvisas till kammarrätten för ny prövning.

Läs mer