Rättegångskostnader

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning angående rättegångskostnader utifrån en dom då en gäldenär ansågs ha orsakat en onödig rättegång i hovrätten.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply