Rätt till expertskatt

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgörande gällande ansökningstid för skattelättnader enligt lagen om Forskarskattenämnden.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply