Rapporteringsplikt för skatterådgivare – Srf konsulterna

Publicerat 11 juni, 2020

De lagar som medför att bland annat skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket föreslås träda ikraft den 1 juli. På grund av virusutbrottet kan det dock bli aktuellt att skjuta upp vissa tidsfrister.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply