Rapport om fintechsektorn – Srf konsulterna

Publicerat 28 januari, 2021

Tillväxtanalys presenterar rapport om innovationskraften i den svenska fintechsektorn och förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att undanröja hinder för vidare innovation och entreprenörskap.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply