Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 november

Räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts.

– Den som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet. Den som redan har betalat kvarskatten eller gör en betalning som bokförs på skattekontot före den 1 november påverkas inte, säger Daniel Eriksson, rättslig expert på Skatteverket.

Den höjda basräntan, från 1,25 till 2,5 procent från och med den 1 november, påverkar också företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter.

Även den höga kostnadsräntan höjs. Den räntan tas ut för skuld som inte är betalad senast på förfallodagen. Den höjs från 16,25 procent till 17,5 procent.

För att ta reda på vilket belopp som ska betalas inklusive den nya räntan går det att logga in på skatteverket.se.

Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjs från 0 procent till 1,125 procent.

 

Fakta

Från och med den 1 november 2022 gäller följande räntesatser:

Intäktsränta: 1,125 %

Låg kostnadsränta: 2,5 %

Hög kostnadsränta: 17,5 %

 

Räntesatser fram till och med 31 oktober 2022:

Intäktsränta: 0 %

Låg kostnadsränta: 1,25 %

Hög kostnadsränta: 16,25 %

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply