Prövningstillstånd – Srf konsulterna

Publicerat 29 september, 2022

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om skattetillägg vid frågan om avdragsförbudet är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning.

Läs mer