Prognos arbetslöshet

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2023 men bristen på personal i många branscher väntas bestå.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply