Produktionen i näringslivet ökar

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett ökat produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 1,2 procent i juli 2022 jämfört med juni 2022 i säsongsrensade tal.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply