Produktionen i juni

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om i stort sett oförändrad produktion på övergripande nivå inom näringslivet i juni 2022. Industrisektorns produktionsvärde minskade, bygg-och tjänstesektorn ökade.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply