Prisanalys

Regeringen har gett Konjunkturinstitutet (KI) i uppdrag att analysera hur priserna i olika branscher har ökat i förhållande till kostnaderna. KI ska själva avgöra vilka branscher som ska omfattas av analysen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply