Personuppgiftshantering

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu publicerat en rapport som redovisar de över 2 600 klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Den vanligaste typen av klagomål rör enskildas rättigheter.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply