Personuppgifter USA – Srf konsulterna

Publicerat 7 april, 2022

Integritetsmyndigheten informerar om principöverenskommelse mellan EU-kommissionen och USA om ett nytt transatlantiskt ramverk för skydd för personuppgifter, Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

Läs mer