Personbevis kan hämtas på Skatteverkets webbplats

Som en följd av corona-pandemin har resandet förändrats. Danmark och Norge släpper till exempel för närvarande bara in personer som bor i vissa regioner i Sverige. För att bevisa var en person är folkbokförd krävs ett personbevis från Skatteverket.

Myndiga personer som har e-legitimation kan direkt skriva ut eller ladda ner ett personbevis som rör dem själva från Skatteverkets webbplats. Välj personbeviset som heter hemortsbevis. Det visar folkbokförd adress, kommun och län.

För barn går det att beställa personbevis i samma e-tjänst. Personbeviset skickas hem via post till den adress där barnet är folkbokfört. Det tar cirka två dagar. Personbeviset behöver inte vara stämplat. Den som vill beställa ett stämplat personbevis kan göra det via samma e-tjänst, men ett sådant tar ytterligare några dagar innan det kommer med post.

– Vi ser ett ökat intresse för personbevis i sommar och får många frågor per telefon, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare inom folkbokföringen. Många använder inte personbevis så ofta och känner kanske därför inte till att det går att beställa via vår webbplats. Då slipper man vänta i en eventuell telefonkö.

Personbevis rörande myndig person med e-legitimation kan hämtas här.länk till annan webbplats

Personbevis rörande barn kan beställas här.länk till annan webbplats

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webbenlänk till annan webbplats

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply