Pandemilagen upphör

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälligsmittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla den 31 mars 2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply