Pandemi och hållbarhet – Srf konsulterna

Publicerat 17 augusti, 2022

Kommerskollegiums analys av EU-ländernas anmälningar av regler under det gångna året visar att pandemin fortsatte att prägla EU-ländernas åtgärder när det gäller reglering av produkter under 2021 samt åtgärder med syfte att främja hållbarhet.

Läs mer