Överlåtelse av aktier utan ersättning – Srf konsulterna

Publicerat 24 november, 2020

Högsta förvaltningsdomstolens har  avkunnat dom gällande om överlåtelse av aktier utan ersättning från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget ska betraktas som en skattefri gåva.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply