Överföring av personuppgifter till tredje land – Srf konsulterna

26 nov

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för oktober 2020 ha kommit in till Skatteverket – moms för oktober 2020 vara bokförd på …

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply