Omställningsstöd vid ekonomiska svårigheter – Srf konsulterna

Publicerat 21 december, 2021

Skatteverket har kommit med förtydliganden angående omställningsstöd vid bedömningen av huruvida ett företag är på obestånd samt omständigheter som kan vara tecken på obestånd.

Läs mer