Omfattande fusk när Skatteverket kontrollerat trafikskolor

Mellan 2018 och 2021 gjorde Skatteverket 45 riktade kontroller av trafikskolor, elva av utredningarna pågår fortfarande. Endast tre av utredningarna ledde inte till någon ändring alls.

– Vår bedömning är att de utredningar som fortfarande också pågår kommer att utmynna i höjd skatt och skattetillägg, säger Henrik Kisterud, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Bland besluten finns elva som rör privatpersoner. De erbjuder körlektioner utan att ha vare sig företag eller utbildning till trafiklärare. Flera äger bilar med dubbelkommando och verkar, utifrån Skatteverkets uppskattade intäkter, arbeta heltid som outbildade trafiklärare.

– Utredningarna tar tid eftersom eleverna nästan alltid betalar kontant för lektionerna, säger Henrik Kisterud, som lett kontrollen. Vi får lägga ett pussel utifrån fakta vi samlar in. Helt klart handlar det om stora summor, vi har ärenden där de oredovisade intäkterna uppgår till minst en halv miljon kronor per år.

Kontrollerna visar att fusket är både utbrett och systematiskt. Utöver oredovisade inkomster fuskas det också med obligatoriska utbildningar och teoriprov.

Skatteverkets kontroller har gjorts inom ramen för den samverkan som etablerades med andra myndigheter . I denna samverkan ingår även Trafikverket, Transportstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten

– Det är mycket positivt och nödvändigt att vi samverkar mot fusket och visar att det inte accepteras, säger Henrik Kisterud. Ytterst handlar det här om trafiksäkerheten ute på vägarna.

Trafikskolebranschen och myndigheter har tillsammans påtalat att det finns omfattande fusk inom branschen. Regeringen gav därför 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet.

Regeringsuppdraget till Transportstyrelsen har redovisats och vissa åtgärder för att begränsa möjligheterna att fuska har redan beslutats.

Skatteverkets rapport om erfarenheterna från kontrollen av trafikskolor. Pdf, 394.6 kB.

Faktaruta – exempel från utredningar:

Oregistrerad verksamhet;

 • Äger två bilar med dubbelkommando.
 • Bilarna har totalt gått flera tusen mil under ett år, mer än normal ”privat” användning.
 • 2 500 mil av dessa bedöms vara i verksamheten.
 • Ersättningen för en körlektion är 300 kronor.
 • Betalning erhålls både kontant och via swish.
 • Det handlar om stora belopp som inte redovisats.

Registrerad verksamhet;

 • Upprättad bokföring har klara brister.
 • Det saknas utbildningskort och elevregister för flertalet av eleverna.
 • Bokförd inkomst per elev är långt under vad genomsnittet för att ta körkort.
 • Redovisade inkomster överensstämmer inte med det antal mil som bilarna i verksamheten har körts.
 • Det förekommer kontanta ersättningar som inte har bokförts.
 • Swish-betalningar har skett till företrädarnas konton.
 • Det handlar om stora belopp som inte redovisats.

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webben Länk till annan webbplats.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply